საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია 05.07.2021 00:00:00