საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია 01.03.2022 00:00:00