საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
2016 წლის საქმიანობის ანგარიში 09.07.2020 00:00:00
2017 წლის საქმიანობის ანგარიში 09.07.2020 00:00:00
2018 წლის საქმიანობის ანგარიში 09.07.2020 00:00:00
2019 წლის საქმიანობის ანგარიში 09.07.2020 00:00:00
2020 წლის საქმიანობის ანგარიში 05.07.2021 00:00:00
2021 წლის საქმიანობის ანგარიში 14.07.2022 00:00:00