საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
სამსახურის ფუნქციები 09.03.2023 00:00:00
სამსახურის სტრუქტურა 07.03.2023 00:00:00
სამსახურის სტრუქტურა 09.07.2020 00:00:00
სამსახურის ფუნქციები 09.07.2020 00:00:00