ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სალომე სხირტლაძე

სალომე სხირტლაძე

დაიბადა 1982 წლის 22 აპრილს ქ. თბილისში

 

  პროფესიული კარიერა

 • 01.2018 – დღემდე

  საქართველოს ეროვნული ბანკი - ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი

 • 05.2009 – 01.2018

  საქართველოს ეროვნული ბანკი - ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსი

 • 09.2005 – 05.2009

  PricewaterhouseCoopers საქართველო - კონსულტანტი/სენიორ კონსულტანტი

  განათლება

 • 2004 - 2006

  კავკასიის უნივერსიტეტი

  მთავარი სპეციალობა - ფინანსები. ბაკალავრი.

 • 1999 - 2000

  ESM (European school of Management)

 • 2017

  ბრიტანეთის ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) წევრი

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, გერმანული, რუსული