ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ნინო ენუქიძე

ნინო ენუქიძე

დაიბადა 1977 წლის 5 ოქტომბერს ქ. თბილისში

  პროფესიული კარიერა

 • 2018-დღემდე

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე

 • 2013-2018

  სს „ენერგო პრო-ჯორჯია“ - გენერალური დირექტორის მრჩეველი • შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ - კონსულტანტი სამართლებრივ საკითხებში • სს „საქორგგაზი“ - დირექტორის მოადგილე • შპს „სოკარ ჯორჯია გაზდისტრიბუშენი“ - დირექტორის მრჩეველი

 • 2012

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

 • 2011-2012

  საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე

 • 2005-2008

  საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი და ამავე სამინისტროს აპარატის უფროსი

 • 2005

  საწარმოთა მართვის სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

 • 2003-2005

  საწარმოთა მართვის სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე • სემეკი, იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი • სს „საქნავთობი“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი • შპს „საქართველოს რკინიგზა“, კონსულტანტი

 • 2002-2003

  საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზის სექტორის უფროსი

 • 2001-2002

  საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზის სექტორის მთ.სპეციალისტი

 • 2000-2001

  საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მთ.სპეციალისტი

 • 1999-2000

  საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის პრაქტიკანტი, შემდგო სპეციალისტი

  განათლება

 • 1994-2000

  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე

  სერთიფიკატი

 • 2004

  სამოქალაქო სამართლის ადვოკატის სპეციალიზაციით

  უცხო ენების ცოდნა

 • რუსული