2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

გიორგი თაბუაშვილი

გიორგი თაბუაშვილი

დაიბადა 1973 წლის 11 ნოემბერს ქ.თბილისში

  პროფესიული კარიერა

 • 23.03.2023 - დღემდე

  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს წევრი

 • 29.12.2022 - დღემდე

  სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

 • 2019

  ა(ა)იპ ბუღალტრული რეფორმის ბენეფიციართა ფონდი, გამგეობის თავმჯდომარე

 • 2019 - 2020

  აუდიტორული კომპანია RSM საქართველოს საგადასახადო მიმართულების პარტნიორი

 • 2014 - 2018

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახური, უფროსი

 • 2012 - 2018

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრო, მინისტრის პირველი მოადგილე

 • 2012

  ფარმაცევტული კომპანია „ფაიზერის“ წარმომადგენლობა, ფინანსური მენეჯერი

 • 2009 - 2012

  - შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზა“ (ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტი), ფინანსური მენეჯერი

 • 2009 - 2010

  ევროკავშირის პროექტის - „სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის მონიტორინგი“, მთავარი ეკონომისტი

 • 2009

  მსოფლიო ბანკის „სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი“, ხაზინის ექსპერტი

 • 2008 - 2012

  პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი „ PMCG “, აღმასრულებელი დირექტორი

 • 2007 - 2008

  შპს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, ფინანსური დირექტორი

 • 2004 - 2007

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური, უფროსი

 • 2004

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე

 • 2002 - 2004

  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ეკონომისტი

 • 1999 - 2000

  საქართველოს პარლამენტი, გადასახადებისა და შემოსავლების კომიტეტი, აპარატის უფროსი

 • 1998 - 1999

  „USAID /KPMG/Barents Group LLC “ ფისკალური რეფორმების პროექტი, ფისკალური ანალიტიკოსი

 • 1997 - 1998

  საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, მინისტრის თანაშემწე

 • 1996 - 1997

  საქართველოს პარლამენტი, პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე ეკონომიკურ საკითხებში

  განათლება

 • 2009 - 2010

  ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტი / ESI INTERNATIONAL / თავისუფალი უნივერსიტეტი

 • 2000 - 2002

  ილინოისის უნივერსიტეტი (University of Illinois at Urbana-Champaigne), აშშ. ეკონომიკის ფაკულტეტი. სპეციალიზაცია - სახელმწიფო ფინანსები; ეკონომიკური განვითარება. მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი

 • 1991 – 1996

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი. სპეციალიზაცია - მაკროეკონომიკა. ეკონომისტის დიპლომი

 • 1993 – 1996

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. დიპლომი სამართალმცოდნეობაში

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული