2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზN5/514 გოჩა ბაქრაძე შპს ბიზნესინფო-2008 სრულად
7 ვახტანგი ბაჯაძე შპს აუდიტ-სერვის-ცენტრი სრულად
349 თეიმურაზ ბედინაძე სრულად
ზ#6/236 მარინა ბედინეიშვილი შპს რეალ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
ზ#5/293 მაკა ბელთაძე სრულად
R-047 მაკა ბეჟანიშვილი სრულად
ზ №6/306 ელგუჯა ბეჟანიძე შპს ზიმო-7 სრულად
ზ # 5/479 ნინო ბერაია სრულად
ზ#ბაფ/089 ვიაჩესლავ ბერაძე შპს ალექსანდრე სრულად
ზ№5/568 კობა ბერაძე შპს კომპაუდი სრულად