სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ # 5/479 ნინო ბერაია სრულად
ზ#ბაფ/089 ვიაჩესლავ ბერაძე შპს ალექსანდრე სრულად
ზ№5/568 კობა ბერაძე შპს კომპაუდი სრულად
ზ №6/353 გელა ბერაძე შპს ბრაზერს სრულად
ზN5/333 ავთანდილ ბერიშვილი სრულად
R-056 გიორგი ბერიშვილი შპს დელოიტი და ტუში სრულად
0067 მარინე ბერიშვილი სრულად
5/551 ლევან ბერიძე შპს ჯიემ კონსალტინგი სრულად
ზ №6/272 ზურაბ ბერიძე სრულად
ზ №6/305 იამზე ბერიძე შპს სიკეთე სრულად