სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
349 თეიმურაზ ბედინაძე სრულად
ზ#6/236 მარინა ბედინეიშვილი შპს რეალ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
ზ#5/293 მაკა ბელთაძე სრულად
R-047 მაკა ბეჟანიშვილი სრულად
ზ №6/306 ელგუჯა ბეჟანიძე შპს ზიმო-7 სრულად
ზ # 5/479 ნინო ბერაია სრულად
ზ#ბაფ/089 ვიაჩესლავ ბერაძე შპს ალექსანდრე სრულად
ზ№5/568 კობა ბერაძე შპს კომპაუდი სრულად
ზ №6/353 გელა ბერაძე შპს ბრაზერს სრულად
ზN5/333 ავთანდილ ბერიშვილი სრულად