სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
235 ხათუნა ბარბაქაძე სრულად
464 გიორგი ბარიშვილი სრულად
ზ№6/110 თეიმურაზი ბარნაბიშვილი სრულად
ზN5/514 გოჩა ბაქრაძე შპს ბიზნესინფო-2008 სრულად
7 ვახტანგი ბაჯაძე შპს აუდიტ-სერვის-ცენტრი სრულად
349 თეიმურაზ ბედინაძე სრულად
ზ#6/236 მარინა ბედინეიშვილი შპს რეალ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
ზ#5/293 მაკა ბელთაძე სრულად
R-047 მაკა ბეჟანიშვილი სრულად
ზ №6/306 ელგუჯა ბეჟანიძე შპს ზიმო-7 სრულად