2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
0165 ლორიტა ახალაია შპს იმუნიზაციის ცენტრი სრულად
ზN5/422 ზვიადი ახვლედიანი შპს რასელ ბედფორდ ეიეისი სრულად
ზN5/331 ოთარ ახობაძე შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო სრულად
600 ლედი ახრახაძე სრულად
ზN6/043 მეგი აჯიაშვილი შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი სრულად
501 შორენა ბაბულაშვილი შპს მანი მუვერს სრულად
033 ეკატერინე ბაგრატიონი სრულად
647 მარიამი ბადურაშვილი სრულად
ზN5/539 ნიკოლოზ ბაკაშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
ზN5/483 რატი ბაკაშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად