ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
6/274 ზურაბი აქირთავა შპს ზ & ჯ კონსულტანტი სრულად
0165 ლორიტა ახალაია შპს იმუნიზაციის ცენტრი სრულად
ზN5/422 ზვიადი ახვლედიანი შპს რასელ ბედფორდ ეიეისი სრულად
ზN5/331 ოთარ ახობაძე შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო სრულად
600 ლედი ახრახაძე სრულად
ზN6/043 მეგი აჯიაშვილი შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი სრულად
501 შორენა ბაბულაშვილი შპს მანი მუვერს სრულად
033 ეკატერინე ბაგრატიონი სრულად
647 მარიამი ბადურაშვილი სრულად
ზN5/539 ნიკოლოზ ბაკაშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად