სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
600 ლედი ახრახაძე სრულად
ზN6/043 მეგი აჯიაშვილი შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი სრულად
501 შორენა ბაბულაშვილი შპს მანი მუვერს სრულად
ზN5/539 ნიკოლოზ ბაკაშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
ზN5/483 რატი ბაკაშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
ზN5/522 ლევან ბაკურაძე სრულად
386 ნადია ბალანჩივაძე შპს ელიტაუდიტი სრულად
502 ზვიადი ბალახაშვილი სრულად
ზN5/311 თემური ბარამიძე შპს ჯორჯიან აუდიტ ცენტრი სრულად
ზ #6/369 ნანა ბარამიძე სრულად