სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
0165 ლორიტა ახალაია შპს იმუნიზაციის ცენტრი სრულად
ზN5/422 ზვიადი ახვლედიანი შპს რასელ ბედფორდ ეიეისი სრულად
ზN5/331 ოთარ ახობაძე შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო სრულად
600 ლედი ახრახაძე სრულად
ზN6/043 მეგი აჯიაშვილი შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი სრულად
501 შორენა ბაბულაშვილი შპს მანი მუვერს სრულად
033 ეკატერინე ბაგრატიონი სრულად
ზN5/539 ნიკოლოზ ბაკაშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
ზN5/483 რატი ბაკაშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
035 დალი ბაკაშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად