სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
0093 თამარ არღანაშვილი შპს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოპტნეტი სრულად
0002 თინათინ არჩვაძე სრულად
ზN6/231 გიორგი ასლამაზაშვილი შპს ეკონომაუდიტი სრულად
602 მაია ასლანიკაშვილი სრულად
606 ირმა ასლანიკაშვილი სრულად
492 ანა აფრიაშვილი შპს ავერსის კლინიკა სრულად
ზ №6/001 ელგუჯა აფრიდონიძე სრულად
ზ 6/015 ელისო აფციაური შპს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ცენტრი სრულად
ზ#5/431 ზვიადი აფხაზიშვილი შპს აუდიტ-გ.მ. სრულად
6/274 ზურაბი აქირთავა შპს ზ & ჯ კონსულტანტი სრულად

სულ : 910