სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
602 მაია ასლანიკაშვილი სრულად
606 ირმა ასლანიკაშვილი სრულად
492 ანა აფრიაშვილი შპს ავერსის კლინიკა სრულად
ზ №6/001 ელგუჯა აფრიდონიძე სრულად
ზ 6/015 ელისო აფციაური შპს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ცენტრი სრულად
ზ#5/431 ზვიადი აფხაზიშვილი შპს აუდიტ-გ.მ. სრულად
6/274 ზურაბი აქირთავა შპს ზ & ჯ კონსულტანტი სრულად
0165 ლორიტა ახალაია შპს იმუნიზაციის ცენტრი სრულად
ზN5/422 ზვიადი ახვლედიანი შპს რასელ ბედფორდ ეიეისი სრულად
ზN5/331 ოთარ ახობაძე შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო სრულად

სულ : 894