სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ#5/477 გურამ ანსიანი სრულად
520 ნინო არაბული შპს ნექსია თიეი სრულად
296 ნაირი არდია სს კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური სრულად
ზ№6/354 დიმიტრი არევაძე შპს ინტელექტ-აუდიტი სრულად
598 მზია არევაძე სრულად
353 ზურაბ ართმელაძე შპს აუდიტ-არტი სრულად
ზ N6/346 ამირან არსენაშვილი შპს რიალ აუდიტი სრულად
0093 თამარ არღანაშვილი შპს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოპტნეტი სრულად
0002 თინათინ არჩვაძე სრულად
ზN6/231 გიორგი ასლამაზაშვილი შპს ეკონომაუდიტი სრულად

სულ : 894