2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
378 ზვიად ანანიძე სრულად
181 ხათუნა ანთიძე შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური "მედიატორი" სრულად
ზ#5/477 გურამ ანსიანი სრულად
520 ნინო არაბული შპს ნექსია თიეი სრულად
044 მარიამი არაქელაშვილი სრულად
296 ნაირი არდია სს კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური სრულად
ზ№6/354 დიმიტრი არევაძე შპს ინტელექტ-აუდიტი სრულად
598 მზია არევაძე სრულად
353 ზურაბ ართმელაძე შპს აუდიტ-არტი სრულად
ზ N6/346 ამირან არსენაშვილი შპს რიალ აუდიტი სრულად

სულ : 916