სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
292 ქეთევან აბესალაშვილი სრულად
ზ№6/276 ვალერი აბრალავა შპს კომპაუდი სრულად
ზ#6/322 კარლო აბრამაშვილი შპს აუდიტი + სრულად
ზNბაფ/021 ნათელა აბრამიძე შპს აუდიტ-პრევენცია სრულად
544 ლია აბუთიძე შპს საშენი მასალებისა და ნაკეთობების კვლევითი ცენტრი სრულად
ზ#5/391 მანანა აბულაძე შპს აგრეგატსერვისი სრულად
ზN5/297 მარინა აბულაძე შპს მილენიუმ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
ზN5/424 ვახტანგ აბულაძე შპს ექსპერტ-აუდიტი ვაგადი სრულად
ზ#5/470 თამარ აბულაძე შპს რუსელოის სრულად
0012 იოსებ აბულაძე სრულად

სულ : 910