2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
292 ქეთევან აბესალაშვილი სრულად
ზ№6/276 ვალერი აბრალავა შპს კომპაუდი სრულად
ზ#6/322 კარლო აბრამაშვილი შპს აუდიტი + სრულად
ზNბაფ/021 ნათელა აბრამიძე შპს აუდიტ-პრევენცია სრულად
544 ლია აბუთიძე შპს საშენი მასალებისა და ნაკეთობების კვლევითი ცენტრი სრულად
ზ#5/391 მანანა აბულაძე შპს აგრეგატსერვისი სრულად
ზN5/297 მარინა აბულაძე შპს მილენიუმ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
ზN5/424 ვახტანგ აბულაძე შპს ექსპერტ-აუდიტი ვაგადი სრულად
ზ#5/470 თამარ აბულაძე შპს რუსელოის სრულად
0012 იოსებ აბულაძე სრულად

სულ : 916