2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ №6/033 ნაზი ბოლქვაძე სრულად
ზ # 5/493 ნადიმ ბოლქვაძე სრულად
097 ეკატერინე ბოლქვაძე შპს ლიზინგი ოცდამეერთე სრულად
ზ#6/014 ილია ბორეცი სრულად
299 ლიანა ბორცვაძე სრულად
495 თამარ ბოჭოიძე შპს აუდექს ჯორჯია სრულად
ზ#6/004 ლალი ბოჭორიშვილი სრულად
529 კახაბერი ბრეგაძე სრულად
579 თამარი ბრეგვაძე სრულად
ზ#5/314 ალექსი ბუბაშვილი შპს Audit Consulting Group სრულად