2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
R-068 ვიოლეტა ბეჭვაია სრულად
ზ#6/341 დავით ბიბიჩაძე შპს აუდიტექსი სრულად
448 გიორგი ბიგანიშვილი სრულად
0173 ბესიკ ბისეიშვილი შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად
ზ#6/120 მარიამი ბიწაძე შპს აუდიტი 2012 სრულად
ზ №5/557 გურამ ბლიაძე სრულად
183 ინგა ბოგაჩევი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
648 ფაინა ბოიკო სრულად
411 ნინო ბოლოკაძე საქართველოს სპეციალური ოლიმპიადა სრულად
ზ#6/046 არჩილ ბოლქვაძე სრულად