ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
487 ნინო ბერუაშვილი ებოტ ლაბორატორიზ გეემბეჰა-ს ფილიალი საქართველოში სრულად
618 თამუნა ბერუაშვილი სრულად
ზ#ბაფ/061 დალი ბერულავა შპს აუდიტორული ფირმა FinLine სრულად
ზ#6/380 ლელა ბექაური შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
ს6/153 გურამ ბექაური შპს ჩოხი სრულად
355 ლალი ბექაური სრულად
R-068 ვიოლეტა ბეჭვაია სრულად
ზ#6/341 დავით ბიბიჩაძე შპს აუდიტექსი სრულად
448 გიორგი ბიგანიშვილი სრულად
0173 ბესიკ ბისეიშვილი შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად