სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
8#6/021 ზაურ ბერუაშვილი შპს კონსალტინგ პორტი სრულად
487 ნინო ბერუაშვილი ებოტ ლაბორატორიზ გეემბეჰა-ს ფილიალი საქართველოში სრულად
618 თამუნა ბერუაშვილი სრულად
ზ#ბაფ/061 დალი ბერულავა შპს აუდიტორული ფირმა FinLine სრულად
ზ#6/380 ლელა ბექაური შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
ს6/153 გურამ ბექაური შპს ჩოხი სრულად
355 ლალი ბექაური სრულად
R-068 ვიოლეტა ბეჭვაია სრულად
ზ#6/341 დავით ბიბიჩაძე შპს აუდიტექსი სრულად
448 გიორგი ბიგანიშვილი სრულად