ლელა ჯანელიძე


სამუშაო ადგილი


საიდენტიფიკაციო ნომერი სახელწოდება ფაქტობრივი მისამართი საკონტაქტო ტელეფონი ვებ-გვერდი ძირითადი/არაძირითადი საბუღალტრო მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირი
412693722 შპს აუდიტორული კომპანია ექსპერტი ქ. თბილისი, პეკინის 22 +995599118341 ძირითადი დიახ
406041073 შპს ,,ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი" საქართველო, თბილისი, ილ. ჭავჭავაძის გამზ. 49ბ, მე-2 სარ, საოფისე ფართი N7 +995591244232 www.bcaa.ge არაძირითადი არა

განგრძობითი განათლება


წელი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება განგრძობითი განათლების სარეგისტრაციო N დასაწყისი დასასრული
2017 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-001/17 2017-10-02 2017-12-01
2020 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-008/20 2020-09-21 2020-11-14