2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ბაქარ ალადაშვილი


სამუშაო ადგილი


საიდენტიფიკაციო ნომერი სახელწოდება ფაქტობრივი მისამართი საკონტაქტო ტელეფონი ვებ-გვერდი ძირითადი/არაძირითადი საბუღალტრო მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირი
406171752 შპს აუდიტის და შეფასების სახლი საქართველო, თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, წერეთლის გამზ., N117, საოფისე ფართი N112, სადარბაზო 3, სართ. 2 +995595349222 www.apphouse.ge ძირითადი არა
400096007 შპს ეი ელ ეს ქ. თბილისი, ძმები კაკაბაძეების ქ. N 18 ს.კ. 01 15 05 001/26 +995574798525 alservice.ge არაძირითადი არა
404486800 შპს არბიტრანს ქ. თბილისი, წერეთლის გამზირი N 116, ოფისი N 327 +995322238873 www.arbitrans.ge არაძირითადი დიახ