ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-213228 201990989 შპს აუდიტ-ცენტრი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-139402 202349235 შპს აუდიტ-ცენტრი 2007 მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-986093 445577331 შპს აქსონი სრულად
SARAS-F-504410 412673370 შპს აქტივი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-839703 205236840 შპს რასელ ბედფორდ ეიეისი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-281925 245626194 შპს ბათაუდიტი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-128798 404870430 შპს ბალანს-ჯგუფი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-835448 202186035 შპს ბასტიონი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-329406 211325056 შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-735247 404884005 შპს ბესტ აუდიტი მეოთხე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268