ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-542504 200089108 შპს აუდიტორული ფირმა სალომე კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-799812 412716912 შპს აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი -777 კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-520859 205269555 შპს აუდიტორულ-საკონსულტაციო ჯგუფი ACG მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-408745 212817228 შპს აუდიტ-პრევენცია კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-351066 212816032 შპს აუდიტ-პროფესიონალი მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-269429 445392762 შპს აუდიტსერვისი სრულად
SARAS-F-449084 200271632 შპს აუდიტსერვისი 2009 მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-925102 212699800 შპს აუდიტ-სერვის-ცენტრი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-851870 205141675 შპს აუდიტური ოფისი სრულად
SARAS-F-991607 206236296 შპს აუდიტური ფირმა საგადასახადო ექსპერტები და კონსულტანტები კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268