ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-663540 405422305 შპს აუდიტორული კომპანია თამასა სრულად
SARAS-F-256603 405314039 შპს აუდიტორული კომპანია ლოიალტე სრულად
SARAS-F-329711 404913153 შპს აუდიტორული ფირმა FinLine მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-564427 206212212 შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-887264 211356922 შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-411875 404474966 შპს აუდიტორული ფირმა ერა სრულად
SARAS-F-570954 402027463 შპს აუდიტორული ფირმა ირმა მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-104301 400032674 შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-521960 404419884 შპს აუდიტორული ფირმა მელიტა კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-952944 200015198 შპს აუდიტორული ფირმა მრჩეველი მესამე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268