ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-206986 438731749 შპს აუდიტორიული კომპანია "იაკო" სრულად
SARAS-F-358275 205274763 შპს აუდიტორნი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-544735 211358519 შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-619837 212889855 შპს აუდიტორული კომპანია GRB მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-177304 441555078 შპს აუდიტორული კომპანია LDG სრულად
SARAS-F-742875 412682770 შპს აუდიტორული კომპანია ალსო კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-530739 206319713 შპს აუდიტორული კომპანია გაფრინდაშვილი - კონსალტინგი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-788671 427722388 შპს აუდიტორული კომპანია ე-ენდ-ეს მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-403475 405333241 შპს აუდიტორული კომპანია ეი სი ელ ჯგუფი სრულად
SARAS-F-152842 412693722 შპს ჯანელიძე აუდიტი მეოთხე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268