ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-981928 202238122 შპს აუდიტი და სამართალი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-249217 204396812 შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-203402 405134297 შპს აუდიტის და ბიზნეს სამართლის საერთაშორისო კორპორაცია მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-965029 406171752 შპს აუდიტის და შეფასების სახლი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-403480 405634130 შპს აუდიტის სტანდარტი სრულად
SARAS-F-306457 205225567 შპს აუდიტისა და კონსულტაციის რესურს ცენტრი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-431061 204553063 შპს აუდიტ-კონსულტანტ-ექსპერტი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-621756 204882289 შპს აუდიტ-კონსულტანტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-338904 204419432 შპს აუდიტ-ლოჯიქ კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-365506 404517778 შპს აუდიტორი და პარტნიორები კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268