ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-347218 404862074 შპს აუდიტ-დარბაზი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-188269 405063880 შპს აუდიტექსი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-659986 202365127 შპს აუდიტ-ექსპერტი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-580433 242734136 შპს აუდიტ-ექსტრა კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-340285 427716910 შპს აუდიტი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-549218 443854349 შპს აუდიტი + მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-761022 412686561 შპს აუდიტი 2012 კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-846527 204420803 შპს აუდიტი XXI მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-251905 405403521 შპს აუდიტი და ბიზნეს კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-833498 401952856 შპს აუდიტი და კონტროლი მეოთხე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268