ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-173926 204576084 შპს აუდიტ ლისენ ჯორჯია კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-844250 400092760 შპს აუდიტ ლუქს სერვისი სრულად
SARAS-F-790216 205017907 შპს აუდიტ რეფორმატორი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-715412 416302799 შპს აუდიტ სერვისი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-310711 206190469 შპს აუდიტ სტანდარტი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-711372 204969294 შპს აუდიტ ცენტრი იბერია მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-652350 405000270 შპს აუდიტ+ მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-586713 400001056 აუდიტ-აისი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-569576 404962670 შპს აუდიტ-არტი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-149730 226528941 შპს აუდიტ-გ.მ. კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268