სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-884189 406264475 შპს ჯიემ კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-904359 400276492 შპს ჯორჯიან აუდიტ ცენტრი სრულად
SARAS-F-478860 401971997 შპს Accept სრულად
SARAS-F-847960 401966306 შპს Audit Consulting Group მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-659025 406063307 შპს პარკერ რასელ საქართველო მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-132799 445424265 შპს DLT-A აუდიტი სრულად
SARAS-F-479381 245627978 შპს ELIT AUDIT სრულად
SARAS-F-952780 400056372 შპს ELIT AUDIT სრულად
SARAS-F-256624 404942755 შპს ზ.ე.გ.ა. კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-758026 445393645 შპს Fin.Exp.Corporation სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 269