სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-689207 402041358 შპს სტანდარტ აუდიტი სრულად
SARAS-F-720733 220412060 შპს სტანდარტ-აუდიტი სრულად
SARAS-F-261225 245613876 შპს სტორნო აუდიტი სრულად
SARAS-F-188259 215108639 შპს სუპერ-აუდიტი სრულად
SARAS-F-822418 402072895 შპს ტაქს ინფო მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-573522 226579574 შპს ტობ 2008 სრულად
SARAS-F-170519 401978428 შპს აუდიტ ჯორჯია სრულად
SARAS-F-445389 401949193 შპს აუდიტ-სერვისი სრულად
SARAS-F-175592 431169585 შპს უნივერსალ აუდიტ კომპანი სრულად
SARAS-F-214694 202383250 შპს ფინანსსერვისი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 262