სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-934401 406121352 შპს ანდრე აუდიტი სრულად
SARAS-F-140985 404486800 შპს არბიტრანს მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-961149 205236635 შპს არგ გრუპი სრულად
SARAS-F-279563 202449207 შპს არესემ საქართველო მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-641839 405186953 შპს აუდექს ჯორჯია სრულად
SARAS-F-245931 204574406 შპს აუდიტ - თა სრულად
SARAS-F-490713 406024760 აუდიტ + 2010 სრულად
SARAS-F-796870 402155430 შპს აუდიტ ბიზნეს კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-224957 400096007 შპს ეი ელ ეს მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-299465 416328780 შპს აუდიტ ენდ ქონსალთინგ გრუპ მეხუთე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268