ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-641839 405186953 შპს აუდექს ჯორჯია კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-245931 204574406 შპს აუდიტ - თა სრულად
SARAS-F-490713 406024760 აუდიტ + 2010 მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-796870 402155430 შპს აუდიტ ბიზნეს კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-224957 400096007 შპს ეი ელ ეს მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-299465 416328780 შპს აუდიტ ენდ ქონსალთინგ გრუპ მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-710762 416347199 შპს აუდიტ თრეილ სრულად
SARAS-F-593403 405486460 შპს აუდიტ ინფო ჯგუფი სრულად
SARAS-F-128338 206052037 შპს აუდიტ კომპანი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-173926 204576084 შპს აუდიტ ლისენ ჯორჯია კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 269