სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-481994 404539674 შპს ინოქსი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-583489 404906973 შპს ინტელექტ-აუდიტი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-772409 202905516 შპს ინტერაუდიტი სრულად
SARAS-F-268594 206037652 შპს ინფოაუდიტი სრულად
SARAS-F-237088 415086604 შპს იოანე და კომპანია მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-855308 204441158 შპს იუაი პირველი კატეგორია სრულად
SARAS-F-547142 245398537 შპს კალოიანი და აუდიტკომპანია მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-660279 406110612 შპს კარგაძე კონსალტინგი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-568334 205055955 შპს კოლხი 2005 კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-519441 202385169 შპს კომპაუდი მეხუთე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 266