სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-855308 204441158 შპს იუაი პირველი კატეგორია სრულად
SARAS-F-547142 245398537 შპს კალოიანი და აუდიტკომპანია სრულად
SARAS-F-660279 406110612 შპს კარგაძე კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-568334 205055955 შპს კოლხი 2005 სრულად
SARAS-F-388218 404387953 შპს კომპანია ელიტ აუდიტი სრულად
SARAS-F-519441 202385169 შპს კომპაუდი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-547941 404899026 შპს კონსალტინგ პორტი სრულად
SARAS-F-594776 400264496 შპს კონსალტისი სრულად
SARAS-F-469079 201950996 შპს კონსაუდი მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-663408 405162103 შპს ლ.გ. აუდიტორული კომპანია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 261