სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-839053 205237242 შპს გაა კონსალთინგი სრულად
SARAS-F-614423 238112920 შპს გარანტი სრულად
SARAS-F-421905 419617249 შპს გარანტი-აუდიტი სრულად
SARAS-F-387926 204574175 შპს გგ აუდიტ ჯორჯია სრულად
SARAS-F-318835 202344141 შპს გემა აუდიტი სრულად
SARAS-F-537086 204935035 შპს გლობალ აუდიტი სრულად
SARAS-F-780146 200136600 შპს გრანთ თორნთონ მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-640926 205270035 შპს დ და გ აუდიტი სრულად
SARAS-F-622095 245427550 შპს დანი-აუდიტი სრულად
SARAS-F-107265 204422240 შპს დელოიტი და ტუში პირველი კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 261