სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-551490 ლომიძე დალი შპს ვიპაუდიტი სრულად
SARAS-A-679126 მიქელაძე დავით შპს გაა კონსალთინგი სრულად
SARAS-A-315214 ლალებაშვილი ვაჟა შპს აუდიტ-ცენტრი სრულად
SARAS-A-815098 ჩინჩალაძე თეონა შპს ეკონომაუდიტი სრულად
SARAS-A-408911 მაჭარაშვილი გიორგი შპს აუდიტ-დარბაზი სრულად
SARAS-A-109239 შალიკაშვილი დავით ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-709372 ჯამაგიძე-მაჭარაშვილი ეკატერინე შპს აუდიტ-დარბაზი სრულად
SARAS-A-278235 ხვთისიაშვილი ვანო შპს აუდიტ სტანდარტი სრულად
SARAS-A-257221 ზარიძე დიმიტრი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-127668 ხარჩილავა გოჩა შპს ინტერაუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 464