2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი სახელი ძირითადი სამუშაო ადგილი უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-A-225019 ბორეცი ილია ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-548195 ბოჭოიძე თამარ ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-107629 ბოჭორიშვილი ლალი ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-223994 ბუბაშვილი ალექსი შპს Audit Consulting Group სრულად
SARAS-A-807255 ბუკია თამაზ ინდივიდუალურად არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-A-691189 ბულავრიშვილი თამაზ ინდივიდუალურად არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-A-237748 ბულაური ციური შპს ექსპერტ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-537093 ბუქური ციალა ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-821384 ბუჩუკური ელისაბედ ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ, I სრულად
SARAS-A-317552 ბუჩუკური მართა ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 444