სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-866079 ბექაური გურამ შპს ჩოხი სრულად
SARAS-A-586047 ბიბიჩაძე დავით ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-988241 ბისეიშვილი ბესიკ შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად
SARAS-A-102512 ბიწაძე მარიამი შპს აუდიტი 2012 სრულად
SARAS-A-355324 ბოგაჩევი ინგა შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
SARAS-A-178804 ბოლქვაძე არჩილ ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-225019 ბორეცი ილია ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-548195 ბოჭოიძე თამარ ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-107629 ბოჭორიშვილი ლალი ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-223994 ბუბაშვილი ალექსი შპს Audit Consulting Group სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 438