სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-115087 კაპანაძე თამარი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-699523 ბერაძე გელა შპს ბრაზერს სრულად
SARAS-A-952645 გვაზავა ოთარ შპს საკონსულტაციო კომპანია გვაზავა და პარტნიორები სრულად
SARAS-A-236113 მაღრაძე ირაკლი შპს აუდიტ ენდ ქონსალთინგ გრუპ სრულად
SARAS-A-542278 ჩიხლაძე ოთარი შპს აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი -777 სრულად
SARAS-A-581044 ხოფერია ლევთერ შპს ეგრის-აუდიტი სრულად
SARAS-A-967108 გლოველი მზია შპს საკონსულტაციო კომპანია გვაზავა და პარტნიორები სრულად
SARAS-A-408911 მაჭარაშვილი გიორგი შპს აუდიტ-დარბაზი სრულად
SARAS-A-109239 შალიკაშვილი დავით ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-709372 ჯამაგიძე-მაჭარაშვილი ეკატერინე შპს აუდიტ-დარბაზი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 464