სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-977639 ლომიძე ზაზა შპს ჯენერალ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-551490 ლომიძე დალი შპს ვიპაუდიტი სრულად
SARAS-A-190329 ლომიძე მარინე შპს 2011 აუდიტი+ სრულად
SARAS-A-164138 ლომსაძე დავით შპს ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი სრულად
SARAS-A-305874 ლუტიძე ლელა შპს ბიზნეს აუთსორსი სრულად
SARAS-A-907589 მაისურაძე თია შპს ჯი თი აუდიტი სრულად
SARAS-A-523760 მალაშევსკი-ჯაყელი მიხეილ შპს ბენე აუდიტი სრულად
SARAS-A-309419 მამათელაშვილი გოჩა მიმდინარეობს შესწავლა სრულად
SARAS-A-154127 მამედოვი აკიფ ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-581034 მამუკაშვილი გელა შპს აუდიტ-გ.მ. სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 464