სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-931156 აბუსერიძე ლევან ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-644062 აბუსერიძე თამაზ შპს DLT-A აუდიტი სრულად
SARAS-A-311380 აგლაძე ლევანი შპს თი-ემ-სი სრულად
SARAS-A-270658 ადუაშვილი თეა ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-467584 ავეტისიანი ლიალია შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
SARAS-A-609610 ალადაშვილი ბაქარ შპს აუდიტის და შეფასების სახლი სრულად
SARAS-A-251650 ალანია ნანა შპს აუდიტ-ექსპერტი სრულად
SARAS-A-451284 ამანათაშვილი ქეთევან შპს ქეი აუდიტი სრულად
SARAS-A-803882 ანსიანი გურამ ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-418239 არევაძე დიმიტრი შპს ინტელექტ-აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 438