სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-842139 ლალაზაშვილი ზურაბ შპს ბიდიო სრულად
SARAS-A-482750 გელაშვილი მარჩელო შპს იუაი სრულად
SARAS-A-326452 პაპიაშვილი დავით შპს კრესტონ პაპიაშვილი სრულად
SARAS-A-936114 ფიფია დათა შპს ეი ვი ჯი ფინანსაუდიტი სრულად
SARAS-A-346157 ნაჭყებია ოლეგი შპს იოანე და კომპანია სრულად
SARAS-A-387992 პაპიაშვილი ლევან შპს კრესტონ პაპიაშვილი სრულად
SARAS-A-945279 ჟამუტაშვილი აკაკი შპს არგ გრუპი სრულად
SARAS-A-609610 ალადაშვილი ბაქარ შპს აუდიტის და შეფასების სახლი სრულად
SARAS-A-374286 ჭოლოკავა გოჩა შპს არბიტრანს სრულად
SARAS-A-226379 ბაქრაძე გოჩა შპს ბიზნესინფო-2008 სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 464