სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-226379 ბაქრაძე გოჩა შპს ბიზნესინფო-2008 სრულად
SARAS-A-882913 ნარსია მურად შპს პრიმა აუდიტი სრულად
SARAS-A-467584 ავეტისიანი ლიალია შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
SARAS-A-372045 კირვალიძე მამუკა შპს ბესტ აუდიტი სრულად
SARAS-A-118672 ლობჯანიძე ნაირა შპს აუდიტორული ფირმა მრჩეველი სრულად
SARAS-A-726127 შანშიაშვილი გიორგი შპს აუდიტი სრულად
SARAS-A-548195 ბოჭოიძე თამარ ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-429918 გოგალაძე ირმა შპს IG GROUP სრულად
SARAS-A-679017 ქართველიშვილი თამარ შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
SARAS-A-418934 ხმალაძე გიორგი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 464