ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

The EU Approves New Requirements for Corporate Sustainability Reporting

The Corporate Sustainability Reporting Directive came into force

read more

Representatives of SARAS meet Representatives of Business Associations

The discussion focused on sharing the planned changes to the system of qualitative categories of auditors/audit firms so that the attendees could have the opportunity to share their comments and views with SARAS

read more

SARAS developed a subordinate act on the approval of the rule for receiving continuing education in the direction of Facilitating the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing

Interested parties have the opportunity to submit their proposals and comments regarding the subordinate act until March 31, 2023  

read more

IFIAR’s 17th Inspection Workshop was held in Indonesia

Representatives of SARAS attended IFIAR’s 17th inspection workshop

read more

A Long-Term Vision for the Development of the Field of Auditing - SARAS held a webinar

The webinar for audit firms and auditors aimed to discuss major issues in the field of auditing identified by SARAS and to share the future plans

read more