ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

“Key Challenges for Audit Committees in Corporate Governance” - SARAS and the World Bank held a meeting

The event aimed at sharing best practices and experiences in the field for members of audit committees and oversight boards

read more

Updated version of the International Code of Ethics for Professional Accountants is published on SARAS web page

SARAS adopted the 2021 edition of International Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) promulgated by IFAC

read more

"The Rule for Conducting Investigations of Auditors/Audit Firms" was approved

Implementation of the rule will contribute to the increase of reliability and quality of the auditing field in Georgia

read more

The representative of SARAS attended the international meeting held by PCAOB in the US

The meeting organized by PCAOB International Institute on Audit Regulation: “Sarbanes-Oxley at 20 Years and the Future of Audit Regulation” was held for the representatives of audit oversight bodies and aimed to familiarize current situation and future prospects in the field

read more

The memorandum of cooperation was signed between SARAS and the Accounting Reform Beneficiaries Fund

The memorandum aims to promote current accounting, reporting and auditing reform in Georgia

read more

European Union programme Black Sea Basin Cross-Border Cooperation (CBC) is moving into a new phase

SARAS is participating in the programme funded by the EU, which will enable various beneficiaries in Georgia to participate in regional projects

read more