ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

According to a new EU-funded World Bank report, Georgia’s banking sector has been at the forefront of implementing good corporate governance practices

read more

The meeting focused on the issues related to tax changes and submitting financial statements

read more

In order to implement “single window principle” with the agency Enterprise Georgia, an amendment was made to the Order of the Head of SARAS and reporting portal was updated accordingly

read more

The tab is designed for accounting, reporting, auditing activities, and entities providing tax advisory services

read more

The objectives of SARAS, measures taken during the year to accomplish them and various other analytical information is provided in the annual report

read more

Noteworthy and voluntary guidelines for audit committees either translated or developed by SARAS will be uploaded on the web page 

read more