ქეთევან აბაზაძე


Place of Work


Identification Number Name Factual Address Contact Phone Number Web-page Major/Minor Accounting Firm
404437695 შპს KPMG Georgia თბილისი, ჯი ემ თი პლაზა, მე-5 სართული, თავისუფლების მოედანი 4 +995322935713 www.kpmg.ge ძირითადი დიახ