საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ტერმინოლოგიური ლექსიკონი

ლექსიკონის შესახებ

ფინანსური ანგარიშებისა (IFRS) და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) ლექსიკონი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით შეიქმნა და იგი აუდიტისა და ფასს სტანდარტების 3000-მდე ტერმინის თარგმანს მოიცავს. ცალკეულ ტერმინებს თან ახლავს სტანდარტებიდან მოყვანილი განმარტება, რაც მომხმარებელს დამატებითი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით უზრუნველყოფს. გარდა განმარტებისა, ტერმინების დიდ ნაწილს ერთვის „ამონარიდი სტანდარტიდან“, რისი მეშვეობითაც მომხმარებელს შეუძლია იხილოს, თუ როგორ ითარგმნა ესა თუ ის ტერმინი შესაბამის სტანდარტებში.

ლექსიკონი ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს ტერმინოლოგიის ჰარმონიზაციას, დახვეწას და გამდიდრებას ისახავს მიზნად. სწორედ ამიტომ, ლექსიკონი მომხმარებელს არსებული ქართული ტერმინოლოგიის შეფასებისა და ახალი ვერსიების შემოთავაზების საშუალებას აძლევს. მომხმარებლის მიერ შემოთავაზებულ ტერმინებს სამსახურთან შექმნილი პრაქტიკოსებისა და აკადემიური სექტორის წარმომადგენლებისაგან შემდგარი სპეციალური კომიტეტი განიხილავს. ხოლო, მომხმარებლების შეფასების შესაბამისად, ლექსიკონი თითოეულ ტერმინს რეიტინგს მიანიჭებს.

ლექსიკონში ასახული ტერმინები მოყვანილია როგორც ფინანსური ანგარიშგების, ასევე აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებიდან. შესაბამისად, ძიების ველში, თითოეულ ტერმინს მითითებული აქვს წყარო:

(IFRS) – ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი

(ISA) - აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი


გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ლექსიკონი სატესტო რეჟიმში მუშაობს და ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში მოგვწერეთ შემდეგი ვებგვერდიდან: saras.gov.ge/ms