სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-550338 405040682 შპს ნექსია თიეი სრულად
SARAS-F-217384 404873730 შპს ორინჯ გრუპი სრულად
SARAS-F-342289 400003740 შპს კრესტონ პაპიაშვილი სრულად
SARAS-F-798224 215148196 შპს პი ენდ ენ კომპანი - 2008 სრულად
SARAS-F-638067 245434800 შპს პრესტიჟ-აუდიტი სრულად
SARAS-F-633671 206309582 შპს პრიმა აუდიტი სრულად
SARAS-F-574015 400145188 შპს პრიოაუდიტი სრულად
SARAS-F-643316 401966280 შპს პროფესიონალი სრულად
SARAS-F-735944 419982077 შპს პულსი-XXI სრულად
SARAS-F-703592 402073812 შპს რამიშვილი ბიზნეს კონსალტინგი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268