სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-279563 202449207 შპს არესემ საქართველო სრულად
SARAS-F-641839 405186953 შპს აუდექს ჯორჯია სრულად
SARAS-F-245931 204574406 შპს აუდიტ - თა სრულად
SARAS-F-490713 406024760 აუდიტ + 2010 სრულად
SARAS-F-796870 402155430 შპს აუდიტ ბიზნეს კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-224957 400096007 შპს ეი ელ ეს სრულად
SARAS-F-299465 416328780 შპს აუდიტ ენდ ქონსალთინგ გრუპ სრულად
SARAS-F-710762 416347199 შპს აუდიტ თრეილ სრულად
SARAS-F-593403 405486460 შპს აუდიტ ინფო ჯგუფი სრულად
SARAS-F-128338 206052037 შპს აუდიტ კომპანი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268