სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-183326 202908247 შპს მვ აუდიტ ჰაუს სრულად
SARAS-F-514428 404861869 შპს მილენიუმ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-669802 402032055 შპს მმართველი ჯგუფი სრულად
SARAS-F-320544 206331691 შპს მოორ ეიბისი სრულად
SARAS-F-366058 405271860 შპს ნანო აუდიტი სრულად
SARAS-F-550338 405040682 შპს ნექსია თიეი სრულად
SARAS-F-217384 404873730 შპს ორინჯ გრუპი სრულად
SARAS-F-342289 400003740 შპს კრესტონ პაპიაშვილი სრულად
SARAS-F-798224 215148196 შპს პი ენდ ენ კომპანი - 2008 სრულად
SARAS-F-638067 245434800 შპს პრესტიჟ-აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 262