სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-855308 204441158 შპს იუაი სრულად
SARAS-F-547142 245398537 შპს კალოიანი და აუდიტკომპანია სრულად
SARAS-F-660279 406110612 შპს კარგაძე კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-578318 406068106 შპს კოლხაუდიტი სრულად
SARAS-F-568334 205055955 შპს კოლხი 2005 სრულად
SARAS-F-388218 404387953 შპს კომპანია ელიტ აუდიტი სრულად
SARAS-F-519441 202385169 შპს კომპაუდი სრულად
SARAS-F-547941 404899026 შპს კონსალტინგ პორტი სრულად
SARAS-F-594776 400264496 შპს კონსალტისი სრულად
SARAS-F-469079 201950996 შპს კონსაუდი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 262