სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-720899 445392682 შპს ექსპერტ-აუდიტი ვაგადი სრულად
SARAS-F-834985 245623259 შპს ექსპერტი XXI სრულად
SARAS-F-954701 445472685 შპს ექსპრეს აუდიტ სერვისი სრულად
SARAS-F-453897 205243173 შპს ექსპრეს აუდიტი 2 სრულად
SARAS-F-764734 400233582 შპს ეშუარენს ენდ ქონსალთინგ გრუფ სრულად
SARAS-F-519843 204455179 შპს ვეგა სრულად
SARAS-F-568863 404449227 შპს ვიპაუდიტი სრულად
SARAS-F-502933 206347728 შპს ზ & ჯ კონსულტანტი სრულად
SARAS-F-437249 401987828 შპს ზეტ და კომპანია სრულად
SARAS-F-291042 404394428 შპს თბილისი კონსალტინგი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 261