სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-901193 412677633 შპს ელიტაუდიტი სრულად
SARAS-F-327942 406056912 შპს ელიტ-კონსალდინგ სრულად
SARAS-F-760457 402092285 შპს ელკო აუდიტი სრულად
SARAS-F-609731 406285997 შპს ემდიემ კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-972569 401945954 შპს ენ აუდიტი სრულად
SARAS-F-692659 405034369 შპს ენ ბი აი აუთსორსინგ-კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-934155 405318874 შპს ეს დი ეი აუდიტი სრულად
SARAS-F-693415 245523214 შპს ექსპერტ აუდიტი სრულად
SARAS-F-639733 204967900 შპს ექსპერტ ჯგუფი სრულად
SARAS-F-821760 406109465 შპს ექსპერტ-აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 261