სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-471380 405309697 შპს ეი სი აუდიტი სრულად
SARAS-F-344896 405193124 შპს ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები სრულად
SARAS-F-344253 205228207 შპს ეიჯი ინთერნეიშენალ კონსალთინგი სრულად
SARAS-F-822537 400107745 შპს ეკონომაუდიტი სრულად
SARAS-F-253809 245425883 შპს ეკონომიკა-აუდიტი სრულად
SARAS-F-138290 204566031 შპს ელ.თი.ჯი. კონსალთინგი L.T.G consalting სრულად
SARAS-F-901193 412677633 შპს ელიტაუდიტი სრულად
SARAS-F-327942 406056912 შპს ელიტ-კონსალდინგ სრულად
SARAS-F-760457 402092285 შპს ელკო აუდიტი სრულად
SARAS-F-609731 406285997 შპს ემდიემ კონსალტინგი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271