სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-107265 204422240 შპს დელოიტი და ტუში სრულად
SARAS-F-268550 212695831 შპს აუდიტექსპერტი 96 სრულად
SARAS-F-596572 239862154 შპს ეგრის-აუდიტი სრულად
SARAS-F-370391 400099503 შპს აუდიტორული კომპანია კრისტალი სრულად
SARAS-F-448197 400137525 შპს ეი ეს_აუდიტი სრულად
SARAS-F-684307 405546459 შპს ეი თი სი პარტნერსი სრულად
SARAS-F-344896 405193124 შპს ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები სრულად
SARAS-F-344253 205228207 შპს ეიჯი ინთერნეიშენალ კონსალთინგი სრულად
SARAS-F-822537 400107745 შპს ეკონომაუდიტი სრულად
SARAS-F-253809 245425883 შპს ეკონომიკა-აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268