ზოგადი ინფორმაცია ფირმის შესახებ


ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-720718 ივანე ჟუჟუნაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-842139 ზურაბ ლალაზაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-298449 ლევან მკლავიშვილი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი არა
SARAS-A-735032 დავით დარსაველიძე კი

პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ლევან მკლავიშვილი 36%
მიხეილი ენუქიძე 9%
ივანე ჟუჟუნაშვილი 9%
ზურაბ ლალაზაშვილი 36%
ქეთევან ზარიძე 5%
ვლადიმერ ხრიკაძე 2.5%
დავით გელაშვილი 2.5%

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული თანხა
სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია "ირაო" 01.06.2019 31.05.2020 9,754,500

აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან1,954,6162,698,9564,648,692
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან161,17036,87231,392
ჯამი:2,115,7862,735,8284,680,084

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან2,698,9564,648,692
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან36,87231,392
ჯამი:2,735,8284,680,084

ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება313548
სხვა პროფესიული მომსახურება129118146
ადმინისტრაციული233744
ჯამი:183190238

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
12.11.2017 პირველი კატეგორია

სანქციები

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია